Un Parc Tecnològic és un organisme que, entre d’altres, estimula i gestiona el flux de coneixements entre universitats, institucions de recerca i empreses amb la finalitat de que aquests processos de cooperació i/o transferència de tecnologia puguin arribar a un màxim número d’acords.

Per assolir aquest objectiu, Parc Tecnològic del Vallès realitza de manera sistemàtica diverses tasques a l’empara del que anomenem “Comunitat Parc Tecnològic Virtual“.

Aquesta comunitat es configura com una xarxa de cooperació de milers de persones, a través d’Internet, pertanyents als diversos agents del sistema empresa, ciència i tecnologia com…

 

Empreses del Parc Tecnològic del Vallès
Altres empreses de base tecnològica… interessades en l’oferta immobiliària i/o els serveis del Parc Tecnològic
Altres empreses catalanes que s’han interessat per la informació/esdeveniments del Parc Tecnològic.
Les administracions local, comarcal, catalana i d’altres CCAA
Associacions empresarials (territorials o sectorials) i cambres de comerç
Universitats i centres tecnològics (inclou CTTs, OTRIs, fundacions,…)
Parcs científics i tecnològics d’arreu de l’Estat.

La Comunitat Parc Tecnològic Virtual té com a nucli l’equip de professionals de la societat gestora del Parc Tecnològic del Vallès i ofereix diversos serveis emmarcats en les següents línies d’actuació:

Difusió d’informació / coneixement
Promoció d’aquells agents generadors de coneixements… amb voluntat de transferir
Foment d’encontres personals entre generadors / usuaris potencials dels nous coneixements
Recolzament dels processos de transferència per arribar al màxim número d’acords

Difusió d’informació / coneixement: es tracta de continguts d’àmbit local (del Parc), català, espanyol i internacional facilitats majoritàriament per…

Empreses, assessors i consultors col·laboradors del Parc
Parcs tecnològics i les seves associacions (XPCAT, APTE, IASP)
Administracions locals, catalana (ACC1Ó) i de l’Estat (MICINN, MITYC, CDTI, ICEX, MEC,…)
Associacions empresarials i cambres de comerç
Universitats, instituts i centres de R+D
Empreses i organismes estrangers… i que són distribuïts a través del Servei d’informació del Parc o a través de l’organització d’actes (jornades, tallers, seminaris)

Promoció d’aquells agents generadors de coneixements… amb voluntat de transferir, detectats a través d’altres entitats amb qui col·labora el Parc, a través del servei d’informació o via l’organització d’actes (jornades, tallers, seminaris).

Foment d’encontres personals entre generadors / usuaris potencials dels nous coneixements, a través d’Internet-correu electrònic (transferint dades identificatives als oferents i als demandants per que contactin directament) o ambl’organització d’actes (jornades, tallers, seminaris)

Recolzament dels processos de transferència per arribar al màxim número d’acords a través d’Internet-correu electrònic (transferint dades identificatives d’entitats, empreses i professionals amb experiència per que contactin directament) o organitzant actes (jornades, tallers, seminaris)

Per formar part d’aquesta comunitat, que no té cost, sols cal tenir la creença que es pot aportar/obtenir quelcom als seus membres, sigui proposant temes (jornades, alertes de cooperació, …), participant als actes que s’organitzen o subscrivint-se als butlletins del Servei d’informació del Parc.