La innovació tecnològica és el conjunt d’accions i d’instruments que permeten la incorporació sistemàtica de coneixements científics o tecnològics en les empreses. Facilita la diferenciació de les empreses i es converteix en un dels eixos clau de la seva competitivitat.

Parc Tecnològic del Vallès pretén ser un catalitzador de les relacions entre els agents implicats en els processos de transferència de tecnologia amb la finalitat de contribuir a la millora dels productes i els processos de les empreses catalanes a través d’una sèrie d’actuacions:

Informació, orientació i assessorament sobre l’oferta d’organismes, infraestructures de R + D i serveis tècnics de suport de la innovació existents. El Parc manté una fluida relació amb les oficines de transferència (OTRIs) d’universitats, centres tecnològics i altres organismes afins. Promoció i difusió dels programes de foment de la R + D + i, dels ajuts, subvencions, deduccions fiscals o bonificacions de les contribucions a la seguretat social … a través dels butlletins del Servei d’informació i / o l’organització de jornades, tallers i seminaris específics. Es disposa d’una àmplia relació d’entitats públiques, empreses i professionals especialitzats en aquest camp.
Promoció i difusió dels programes de foment de la R + D + i, dels ajuts, subvencions, deduccions fiscals o bonificacions de les contribucions a la seguretat social … a través dels butlletins del Servei d’informació i / o l’organització de jornades, tallers i seminaris específics. Es disposa d’una àmplia relació d’entitats públiques, empreses i professionals especialitzats en aquest camp.
Promoció i difusió de solucions tecnològiques desenvolupades per universitats, centres de R + D, fundacions o empreses a través dels butlletins del servei d’informació o per mitjà de la celebració de jornades o presentacions a les nostres instal · lacions.
Detecció i difusió d’oportunitats per al desenvolupament de nous projectes innovadors: a través de la distribució en els butlletins del Servei d’Informació de les alertes i propostes promogudes pels usuaris del Parc i altres membres de la Comunitat PTVirtual, així com per altres organitzacions i / o l’organització de jornades i presentacions en el Parc
Recerca activa de socis, col · laboradors o proveïdors tecnològics per als seus projectes d’innovació, a través de la distribució en els butlletins del Servei d’Informació de les ofertes / demandes de cooperació generades pels usuaris del Parc i per altres membres de la Comunitat PTVirtual, així com les facilitades per les xarxes de PCTs (XPCAT, APTE i IASP), ACC1Ó(L’Anella / Red EEN a Catalunya), universitats, centres de R + D (CSIC), brokers tecnològics, etc.
Valorització tecnològica: li introduïm en les entitats públiques, empreses i professionals que ofereixen aquest tipus de servei. A més, l’informem dels programes de suport existents (Innocash, Evalparc ,…) i li posem en contacte amb els seus operadors (Fundació Genoma, KimBCN ,…)
Informació i orientació sobre protecció de la propietat industrial o intel · lectual: l’informem dels programes de foment de la protecció i dels organismes rellevants en la matèria. Li introduïm en entitats, empreses i professionals experts.
Transferència de tecnologia: una bona part de les activitats del Parc Tecnològic del Vallès estan encaminades a “casar” ofertes i demandes a través del correu electrònic (transferint dades identificatives), l’organització de presentacions de noves solucions tecnològiques o acollint jornades i tallers específics sobre transferència de tecnologia.
Qualitat: l’informem de les diferents normatives existents susceptibles de ser aplicades a organitzacions relacionades amb les noves tecnologies i li introduïm en entitats i professionals que li puguin assessorar a l’hora de fer les implantacions i / o certificacions de les mateixes com, per exemple, la UNE166000 (processos d’innovació), UNE 150.301 (Ecodisseny), ISO 14064 (emissions de GEH) o les més habituals UNE-EN-ISO 9001 o UNE-EN-ISO 14001l ‘ISO9000
Professionals, empreses i organismes diversos: la xarxa de contactes desenvolupada al llarg dels anys ens ha permès saber a qui dirigir-se per informar o assessorar en altres temes relacionats amb aquesta temàtica.